Skip to product information
1 of 16

Moody's Village

Nara2022Rhythm Font, Informal Handwriting Thai & English Font

Nara2022Rhythm Font, Informal Handwriting Thai & English Font

Regular price $15.00 USD
Regular price Sale price $15.00 USD
Sale Sold out
Buy on

Nara2022Rhythm ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ ลายมือเขียนแบบไม่เป็นทางการ จังหวะดี ฟอนต์สนุก


แรงบันดาลใจในการออกแบบ

อยากได้ฟอนต์ที่ดูสนุก มีจังหวะ กระโดดโลดเต้น น่าอ่าน ดูมีเอนเนอร์จี้ ถ้าได้เอาไปใช้ทำ Artwork คงสนุกน่าดู : )


เมื่อกดสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้

1) ไฟล์ฟอนต์ .ttf 2 ไฟล์ (NaraRhythm ตัวธรรมดา & NaraRhythmBold ตัวหนา) สามารถใช้ได้กับ MacOS และ Windows 

2) ไฟล์ pdf เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน

 

*ฟอนต์สามารถใช้งานได้บน MacOS และ Windows เท่านั้น***

*หากต้องการนำไปใช้ในโทรศัพท์มือถือ/ iPad/ Tablet ที่ใช้ iOS หรือ Android กรุณาตรวจสอบว่า แอพที่ใช้งานรองรับการเพิ่มฟอนต์จากภายนอกหรือไม่ เนื่องจากบางแอพ เช่น แอพแต่งภาพ แอพพิมพ์ Sticker Label ไม่สามารถเพิ่มฟอนต์ได้ หรือบางแอพเคยเพิ่มได้แต่ภายหลังเพิ่มไม่ได้

*สินค้าเป็น Digital File เมื่อกดซื้อแล้วไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนหรือยกเลิก

*สินค้าเป็น Digital File เมื่อกดซื้อแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ 1 ครั้ง ผู้ขายไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้ว ไม่รับผิดชอบกรณีที่ดาวน์โหลดไปแล้วไม่สามารถใช้กันแอพต่างๆในโทรศัพท์มือถือ/ iPad/ Tablet

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

1) อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งในงานส่วนตัว (Personal Use) และงานที่เป็นธุรกิจ (Commercial Use) เช่น ไฟล์งาน การบ้าน การพรีเซนต์งาน, Artwork ส่งลูกค้า, แก้วมัค, ลวดลายบนเสื้อ/ ผ้าพิมพ์, เคสมือถือ, ของชำร่วย, Gift Card, eBook, พิมพ์หนังสือ-นิตยสาร, ปกเพลง ซิงเกล/ อัลบั้ม, เวปไซต์, ทำเพจ, VDO Clip ลง YouTube หรือ Social Media Platform อื่น, Ad โฆษณา ทั้ง On-line และ Off-line, ป้ายโฆษณาร้าน-ธง-Billboard, Shop Banner หรือ Product Banner, เมนูร้านอาหาร-Cafe หรือ ประกอบอยู่ใน Profile ใน Social Media, NFT Artwork เป็นต้น

2) ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นโลโก้ ตราสินค้า ยี่ห้อ แบรนด์ เครื่องหมายการค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ทุกกรณี

3) ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แจกฟรี หรือขายต่อ ไม่ว่าจะเป็นการขายรวมกับฟอนต์อื่นๆ หรือขายเดี่ยว

4) อนุญาตการส่งต่อไฟล์ฟอนต์ให้คนอื่น เฉพาะกรณีการส่ง Artwork เพื่องานพิมพ์/ การแก้ไขงาน

5) การดาวน์โหลด 1 ครั้งใช้สำหรับ 1 User (or Creator) หากต้องการใช้มากกว่า 1 User (or Creator) กรุณาสนับสนุนศิลปินโดยการดาวน์โหลดเพิ่ม

 

 

**********

 

Nara2022Rhythm Font, Informal Handwriting Thai & English Font

 

Creator's Inspiration

Thinking about cute fonts jumping by their rhythm ... it might be fun reading those fonts : )

 

Once ordered with completed payment, you'll get

1) Two files of .ttf Font (NaraRhythm & NaraRhythmBold), It could be installed both MacOS and Windows.

2) One PDF of Font Details & License

 

*Font for MacOS & Windows only***

*If needed to use on Mobile Phone/ iPad/ Tablet either iOS or Android, please recheck your App whether it's able to be installed fonts from outsources. Lots of App i.e. Photo Editor or Sticker Label Printer not allow to install fonts from the external source. Some Apps may be changed not allow external fonts afterward.

*This Product is Digital File, once purchased it can not be Returned, Refunded, Changed, or Canceled.

*This Product is Digital File, once purchased it can be downloaded for ONE time. We're not responsible for lost of the file after the completed download. We're not responsible for any non-compatible fonts on Mobile Phone/ iPad/ Tablet.

 

Font License

1) Licensed to be used in both personal and commercial artworks i.e. Personal Paper, Homework, Company Presentation File, Artwork for Client, Printing on Mug T-Shirt Fabric Phone Case, Souvenir, Gift Card, eBook, Book-Magazine, Music Single/ Album Cover, Website, Blog, Page, VDO Clip on YouTube or other Social Media Platforms, Ad (On-line or Off-line), Shop Banner or Product Banner, Menu (Restaurant or Cafe), Profile on Social Media, NFT Artwork

2) Restricted to use as Logo or Brand or Trademark

3) Restricted to be Resold, Modified or Give Away.

4) Allow Font Forwarding only for Artwork Printing/ Editing

5) One download licensed for One User (or Creator). Please support us additional downloads for more licenses.

 

 

View full details