Skip to product information
1 of 4

Moody's Village

ร้านคุณฟ็อกซ์ใต้ทะเลเนบิวลา (Mr. Fox's Shop under The Nebula Sea)

ร้านคุณฟ็อกซ์ใต้ทะเลเนบิวลา (Mr. Fox's Shop under The Nebula Sea)

Regular price $29.00 USD
Regular price Sale price $29.00 USD
Sale Sold out
Buy on

ร้านคุณฟ็อกซ์ใต้ทะเลเนบิวลา

 

ดิจิตอล ดาวน์โหลด


แรงบันดาลใจในการออกแบบ

อยากได้ภาพแนวแฟนตาซี เป็นร้านลึกลับ คอยต้อนรับนักเดินทาง น่าจะอยู่ตรงจุดชุมชน ใกล้จุดชุมชน หรือเป็นทางผ่าน จะได้มีลูกค้ามากๆ อยากได้บรรยากาศใต้ทะเลลึก ร้านให้ความรู้สึก welcome ร้านนี้ก็จะเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน เรื่องราวมากมายผ่านไปมาภายในร้านนี้

ความชอบหมาจิ้งจอกแดงเป็นพิเศษ เลยเอามาผสมกับความเป็นร้าน และร้านนี้ต้อนรับลูกค้าหลากหลายเผ่าพันธ์ุ หนี่งในนั้น ที่ติดใจร้านนี้เป็นพิเศษ ถึงขนาดให้ 5 ดาว ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ใน the Nebula Weekly ก็คือ แมงกะพรุนวุ้นวุ้น

หมายเหตุ ใช้ AI (Mid Journey) ในช่วง Conceptual Idea

เทคนิค: ภาพวาดดิจิตอล

 

เมื่อกดสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้

1) ไฟล์ภาพ 1 ภาพ เป็นไฟล์ .Jpg Dimension 3543 x 3543 pixels (30x30cm) 300 dpi Color Profile RGB Size 2.4MB

2) ไฟล์ pdf เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน


*สินค้าเป็น Digital File เมื่อกดซื้อแล้วไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนหรือยกเลิก

*สินค้าเป็น Digital File เมื่อกดซื้อแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ 1 ครั้ง ผู้ขายไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้ว ไม่รับผิดชอบกรณีที่ดาวน์โหลดไปแล้วไม่สามารถใช้กันแอพต่างๆในโทรศัพท์มือถือ/ iPad/ Tablet


ข้อกำหนดการใช้งาน

1) อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งในงานส่วนตัว (Personal Use) และงานที่เป็นธุรกิจ (Commercial Use) เช่น ไฟล์งาน การบ้าน การพรีเซนต์งาน, Artwork ส่งลูกค้า, แก้วมัค, ลวดลายบนเสื้อ/ ผ้าพิมพ์, เคสมือถือ, ของชำร่วย, Gift Card, eBook, พิมพ์หนังสือ-นิตยสาร, ปกเพลง ซิงเกิ้ล/ อัลบั้ม, เวปไซต์, ทำเพจ, VDO Clip ลง YouTube หรือ Social Media Platform อื่น, Ad โฆษณา ทั้ง On-line และ Off-line, ป้ายโฆษณาร้าน-ธง-Billboard, Shop Banner หรือ Product Banner, เมนูร้านอาหาร-Cafe หรือ ประกอบอยู่ใน Profile/ Cover ใน Social Media

2) ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นโลโก้ ตราสินค้า ยี่ห้อ แบรนด์ เครื่องหมายการค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ทุกกรณี

3) ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แจกฟรี หรือขายต่อ ไม่ว่าจะเป็นการขายรวมกับภาพอื่นๆ หรือขายเดี่ยว ทั้งใน NFT, Stock Photos, On-line Store, Off-line Store 

4) อนุญาตการส่งต่อไฟล์ภาพให้คนอื่น เฉพาะกรณีการส่ง Artwork เพื่องานพิมพ์/ การแก้ไขงาน

5) การดาวน์โหลด 1 ครั้งใช้สำหรับ 1 User (or Creator) หากต้องการใช้มากกว่า 1 User (or Creator) กรุณาสนับสนุนศิลปินโดยการดาวน์โหลดเพิ่ม

 

 

**********

Fox's Shop under The Nebula Sea

 

Digital Download

 

Creator's Inspiration

I'm thinking about a secret shop waiting to serve travellers. It should be located at a tourist point to welcome all traveller. Also thinking of underwater world mood & tone. This shop should be a kind of welcome characteristics and a bit of fantasy. Yes, live stories and lot of secrets pass through this shop. 

Red Fox is my favorite always so i add a Fox Tail into the shop. Mr. Fox's Shop is ready to welcome all traveller. Top Fan is Jelly-Jelly Fish. They reviewed Mr. Fox's Shop with 5-Stars ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ in the Nebula Weekly.

Remark: Working with AI (Mid Journey) for Conceptual Idea

Technique: Digital Painting

 

Once ordered with completed payment, you'll get

1) One files of .Jpg  Dimension 3543 x 3543 pixels (30x30cm) 300 dpi Color Profile RGB Size 2.4MB

2) One PDF of File Details & License

 

*This Product is Digital File, once purchased it can not be Returned, Refunded, Changed, or Canceled.

*This Product is Digital File, once purchased it can be downloaded for ONE time. We're not responsible for lost of the file after the completed download. We're not responsible for any non-compatible fonts on Mobile Phone/ iPad/ Tablet.

 

License

1) Licensed to be used in both personal and commercial artworks i.e. Personal Paper, Homework, Company Presentation File, Artwork for Client, Printing on Mug T-Shirt Fabric Phone Case, Souvenir, Gift Card, eBook, Book-Magazine, Music Single/ Album Cover, Website, Blog, Page, VDO Clip on YouTube or other Social Media Platforms, Ad (On-line or Off-line), Shop Banner or Product Banner, Menu (Restaurant or Cafe), Profile on Social Media

2) Restricted to use as Logo or Brand or Trademark

3) Restricted to be Resold, Modified or Giveaway in NFT, Stock Photos, On-line Store, Off-line Store. 

4) Allow File Forwarding only for Artwork Printing/ Editing

5) One download licensed for One User (or Creator). Please support us additional downloads for more licenses.

 

 

 

 

View full details