CartoonDesign

การอบลายการ์ตูนลงบนแก้วมัค By Moody's Village November 07 2016

การอบลายการ์ตูนลงบนแก้วมัค By Moody's Village   ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบลายการ์ตูน ด้วยไฟล์ Photoshop หรือ Illustrator จัด Format ให้เหมาะสมกับขนาดของแก้วมัค สำหรับแก้วมัค 11oz พื้นที่ชิ้นงาน กว้าง 22 cm x สูง 9 cm สำหรับวิธีการออกแบบตัวการ์ตูน เราจะไว้พูดใน Blog ถัดไป   ขั้นตอนที่ 2 สั่งพิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ Ink Jet หมึก Sublimation กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษ Sublimation (แบบแห้ง) เช่นกัน   ก่อนสั่งพิมพ์ให้ สั่งกลับด้านของตัวชิ้นงานก่อนทุกครั้ง (Flip Horizontal) ตั้งความละเอียดของการพิมพ์แบบคุณภาพสูง เพื่อให้ได้งานพิมพ์คมชัด   หากไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์นานหลายสัปดาห์ ควรสั่ง Clean Print Head และ Test Print ก่อนพิมพ์งานจริง   ขั้นตอนนี้ควรสังเกตเรื่องสีด้วย เพราะหากหัวพิมพ์บางสีอุดตันจะเกิดความเพี้ยนได้ แต่ต้องฝึกสังเกตบ่อยๆเนื่องจากงานพิมพ์จากระบบ Sublimation สีที่ออกมาจะซีดๆตุ่นๆไม่เหมือนที่เห็นในคอมพิวเตอร์   เมื่อได้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาแล้ว ตัดออกตามขนาด ควรตรวจดูความสะอาดของชิ้นงานด้วยว่ามีสิ่งสกปรกที่เกิดจากหมึกพิมพ์เลอะเทอะหรือไม่ หากมีรอยสกปรกจากหมึกพิมพ์ที่ไม่ไ้ด้กระทบกับลายการ์ตูนสามารถตัดกระดาษในส่วนที่เลอะทิ้งไปได้ หากไม่ตรวจให้ดี...